Όταν η καρδιά του ανθρώπου γίνει αποδεκτή στο θέλημα του Κυρίου, τότε δρα σαν φάρμακο μέσα στην ψυχή του, και γίνεται φλόγα

Όταν η καρδιά του ανθρώπου γίνει αποδεκτή στο θέλημα του Κυρίου, τότε δρα σαν φάρμακο μέσα στην ψυχή του, και γίνεται φλόγα, η οποία φλόγα θα λάμψει την ψυχή του, και θα καταργήσει το σκοτάδι του.

Αναζήτησε την αλήθεια του, και νίκησε το σκοτάδι σου, γιατί κάθε εντολή του Κυρίου μας, είναι Φως, και αυτό το Φως πρέπει να έχουμε μέσα μας, και αν ανάψει, πρέπει να διατηρηθεί, γιατί αυτό είναι που θα σου δώσει την σωτηρία σου.