Ιησούς Χριστός: Πῶς λοιπὸν ὁ Δαυΐδ, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, τὸν ὀνομάζει Κύριον καὶ λέγει, «Εἶπε ὁ Κύριος εἰς τὸν Κύριόν μου

Τον καιρό εκείνο, ἕνας ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους, νομικός, ἐρώτησε τὸν Ἰησοῦ μὲ σκοπὸν νὰ τὸν πειράξῃ, «Διδάσκαλε, ποιὰ ἐντολὴ μεγάλη […]