Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας: Είχε προικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας

9 Ιουλίου: Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας… Ο Άγιος ιερομάρτυς Παγκράτιος καταγόταν από την Αντιόχεια. Διδάχτηκε την πίστη στον Χριστό […]

Ο άν­θρω­πος που αγα­πά πνευ­μα­τι­κώς, αι­σθά­νε­ται προ­σευ­χό­με­νος, ότι ευ­ρί­σκε­ται εν­τός του Θεού και του αδελ­φού του

Ο άν­θρω­πος που αγα­πά πνευ­μα­τι­κώς, αι­σθά­νε­ται προ­σευ­χό­με­νος, ότι ευ­ρί­σκε­ται εν­τός του Θεού και του αδελ­φού του. Λυ­πά­ται όταν δεν πο­ρεύ­ε­ται […]