Πιστεύεις μόνο ότι σου αρέσει από τον Λόγο του Θεού, και απορρίπτεις ότι δεν σου αρέσει;

– Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις. Πίστεψε για να κατανοήσεις.

– Πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις, η ανταμοιβή είναι να δεις αυτό που πιστεύεις.

– Να μη λατρεύεις το Θεό που εσύ δημιούργησες, αλλά το Θεό που δημιούργησε εσένα.

– Αν πιστεύεις ό,τι σου αρέσει από το Λόγο του Θεού και απορρίπτεις ό,τι δεν σου αρέσει, δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, πιστεύεις στον εαυτό σου.

– Τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σ’ αυτό που ξέρουμε για τη φύση.

– Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία;

– Αυτός που μας δημιούργησε χωρίς τη βοήθειά μας, δεν θα μας σώσει χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

– Η Αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής.

– Επειδή το κάνω μ’ ένα μικρό πλοίο με λένε πειρατή. Αν το έκανα μ’ ένα ολόκληρο στόλο, θα ήμουν αυτοκράτορας.

– Δεν είναι το μαρτύριο, αλλά ο σκοπός που κάνει τον μάρτυρα.

Άγιος Αυγουστίνος

Πηγή: imverias.blogspot.com