Πρόσεχε την κάθε μέρα σου, και προσπάθησε για το καλό

Πρόσεχε την κάθε μέρα σου, και προσπάθησε για το καλό.

Προσπάθησε να είσαι σωστός μέσα στην ζωή σου, κάνοντας το θέλημα του Θεού.

Ώστε στο τέλος να χαρείς του καρπούς από τον κόπο σου.

Στόχο θέλει, και προσπάθεια, και στο τέλος θα τα καταφέρεις.