Πρώτος Σοφός είναι ο Θεός. Και σοφός άνθρωπος δεν είναι πάντα αυτός που λέει η φαίνεται ότι είναι, αλλά αυτός που πραγματικά είναι

Στην ιστορία μας, πολλοί άνθρωποι εμφανίστηκαν και ισχυρίστηκαν ότι είναι σοφοί, πως όμως θα τους ξεχωρίσουμε;

Υπάρχουν τρία είδη Σοφών Ανθρώπων:

Ο Άθεος Σοφός, ο Πλανεμένος Σοφός, και ο Σοφός της αλήθειας που γνωρίζει για τον πραγματικό Θεό.

Διαλέξτε λοιπόν, με τι γνώση θέλετε να τραφείτε:

Με αυτόν που ζει στο ψέμα;

Με αυτόν που ζει στην πλάνη;

Με αυτόν που ζει στην πραγματική αλήθεια;

Γιατί ο Σοφός άνθρωπος δεν είναι πάντα αυτός που λέει η φαίνεται ότι είναι, αλλά αυτός που πραγματικά είναι.

Εγώ επιλέγω να τρέφομαι πάντα από την αλήθεια, εσύ;

Πᾶσα σοφία παρὰ Κυρίου καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα. (Σοφ. Σειρ. 1,1)