Στη ζωή αυτή χρειάζεται τρείς αγάπες για να σωθούμε

Ο Θεός είναι όλος αγάπη, και αυτή την αγάπη, μας την διέδωσε μέσα στου λόγους του.

Έδειξε ποια αγάπη πρέπει να έχουμε, και αυτή είναι η πραγματική αγάπη, όχι η ψεύτικη.

Στη ζωή αυτή χρειάζεται τρείς αγάπες για να σωθούμε.

Πρώτη αγάπη: Να αγαπάς τον Θεό…

Να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην την καρδιάν σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την δοιάνοιάν σου (Ματθ. 22,37)

Δεύτερη αγάπη: Να αγαπάς τον Άνθρωπο…

Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν (Ματθ. 22,39)

Τρίτη αγάπη: Να αγαπάς τις εντολές του Θεού, και να τις εφαρμόζεις…

Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ. (Ιω. 14,15)

Απέκτησε τρείς αγάπες και κέρδισε την Αιώνια Ζωή στον Παράδεισο!