Συγκλονιστική μαρτυρία για τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο (Βίντεο)

Τα θαυμάσια σου Άγιε Γέροντα Κύριλλε διηγήσομαι….

Ας έχουμε όλη την ευχή του. Αμήν!