Θεέ μου, σε σένα ανήκει η δόξα Κύριε, εσύ αποκαλύπτεις την αλήθεια στους απλούς και ταπεινούς δούλου σου, εσύ μας έδειξες τον δρόμο

Θεέ μου,

εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ, εμείς με την αμαρτωλότητα μας απομακρυνόμαστε,

εσύ περιμένεις την μετάνοια μας, και το ξύπνημα μας,

σε σένα ανήκει η δόξα Κύριε,

εσύ αποκαλύπτεις την αλήθεια σε αυτού που θέλουν να μάθουν, στους απλούς και ταπεινούς δούλου σου,

εσύ με το κήρυγμα σου και με την σταυρική θυσία σου μας έδειξες τον δρόμο και τον στόχο μας,

τον στόχο της σωτηρίας μας.