Το ομορφότερο ταξίδι είναι στο τέλος της ζωής μας, και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμη, για να μην γίνει το ταξίδι μας αυτό κόλαση

Όλοι εμείς που αγαπήσαμε πραγματικά τον Θεό, και φυλάγουμε τις εντολές του, ονειρευόμαστε αυτή την στιγμή, πρέπει όμως να είμαστε προσεκτική, να μην μένουμε μακριά από το θέλημα του.

Πρέπει να ζούμε σωστά όπως μας είπε ο Κύριος, και πρέπει να εργαζόμαστε για να αποκτήσουμε τους καρπούς του αγίου πνεύματος που μας γνωστοποίησε ο Απόστολος Παύλος, που είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.

Και προσπάθησε την ημέρα του Κυρίου μας που είναι Κυριακή, να μην λείπεις ποτέ από την Εκκλησία, μείνε πάντα κοντά του, Αυτός θα δει το ενδιαφέρον σου, θα δει τον αγώνα σου, Αυτός θα ανταμείψει τους δίκαιους.

Ο μισθός είναι μεγάλος στον ουρανό, η αγκαλιά του μεγάλη, και ο κύριος μας περιμένει πάντα κοντά του!