Εκεί θα βρίσκεται παρηγοριά, φτιάξτε προσκυνητάρι στο σπίτι Σας!

Φτιάξτε προσκυνητάρι στο σπίτι Σας! Εκεί θα βρίσκεται παρηγοριά, έλεος, θα μιλάτε στον Χριστόν μας, στην Παναγία μας, θα εναποθέτετε τις ελπίδες Σας…

θα καταφεύγετε να πάρετε δύναμη και θα ζείτε στιγμές αγαλλίασης και ανανέωσης του έσω ανθρώπου του πνευματικού της αθανάτου και πολυτίμου ψυχής!

Αν δεν πάρετε στην προσευχήν, να μην σηκωθείτε από την προσευχήν!

Να χύσετε έστω και έναν κόμπο δάκρυ, να κατανυγείτε, και όλην την ημέραν θα πετάτε, θα έχετε χαράν και φως μέσα Σας, όλη η ημέρα Σας θα είναι αγιασμένη και ευλογημένη!

Μακάριοι εκείνοι, οπού δέχτηκαν το Χριστό, που σαν το φως έλαμψε μέσα στο σκοτάδι τους, γιατί αυτοί έγιναν τέκνα του, φωτός, πραγματικά, και της ημέρας.

Μακάριοι εκείνοι, οπού ντύθηκαν το φως Του στη ζωή ετούτη, γιατί φορέσανε το ένδυμα του γάμου από τώρα κιόλας. Αυτοί δε θα δουν ποτέ τα χέρια η τα πόδια τους δεμένα, κι ούτε θα γνωρίσουνε το πυρ το άσβεστο.