Να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα για την ζωή μας, και να την ζούμε σωστά, όπως λέει ο Κύριος

Να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα για την ζωή μας, και να την ζούμε σωστά, όπως λέει ο Κύριος.

Να έχουμε πάντα στο νου μας το ευαγγέλιο, και να το τηρούμε, ώστε στο τέλος να συνεχιστεί αυτή η χαρά.

Μην σπαταλάς τον χρόνο σου για τα υλικά πράγματα, γιατί εκεί δεν θα βρεις την πραγματική ευτυχία.

Αφιέρωσε τον χρόνο σου για τα πνευματικά, γιατί εκεί θα βρεις την ευτυχία.