Ο Χριστός είναι μια μεγάλη αγκαλιά, εκεί δεν υπάρχει πια πόνος

Ο Χριστός είναι μια μεγάλη αγκαλιά, μια φωνή που μας καλεί διαρκώς, αρκεί να ακούσουμε αυτά που μας λέει, να τα δεχτούμε, να τα εφαρμόσουμε.

Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πράγμα για τον Θεό, το να θέλουμε να εφαρμόσουμε τους λόγους του, αυτό θέλει από εμάς, να δεχτούμε τον λόγο του, να μετανοήσουμε, και να αγωνιζόμαστε για την Εφαρμογή των εντολών του, που θα μας οδηγήσει στην σωτηρία.

Ας αφήσουμε τους εγωισμούς, ας αφήσουμε τα προσωπικά συμφέροντα μας, ας δούμε την αλήθεια όσο ακόμα μπορούμε.