Ο Λόγος του Θεού μας θεραπεύει από το σκοτάδι, και έτσι αποκαλύπτεται το Φως που είναι η μόνη αλήθεια

Κατάλαβέ το, χωρίς Χριστό, δεν υπάρχει αλήθεια στην ζωή σου.

Αποφάσισε, είσαι ελεύθερος, θες να είσαι με το σκοτάδι ή με το φως;

Είπε ο Κύριος:

«Εγώ είμαι το Φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της Ζωής» (Ιω. 8,12)

Αν θέλουμε να θεραπευτούμε από το σκοτάδι, και να μπορέσουμε να δούμε το Φως που είναι η μόνη αλήθεια, χρειάζεται να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και να το εφαρμόσουμε στην ζωή μας.