Ο Θεός αποκαλύπτει την δύναμη του: Όταν θα κριθούμε, ο τρόπος σκέψεις τύπου δεν ήξερα, και ότι έτσι θα σωθώ, ξεχάστε το

Κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται και καθώς μεγαλώνει αρχίζει να αντιλαμβάνεται όσα υπάρχουν γύρω του, το θέμα είναι, γιατί δεν ψάχνονται όλοι να μάθουν, και να αναρωτηθούν, τι είναι αυτό που υπάρχει γύρω τους.

Σήμερα δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι ζουν με άγνοια, δεν γνωρίζουν ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν γύρω μας, ο δημιουργός μας φρόντισε να μας ενημερώσει, και ενώ οι επιστήμες όλες το ξέρουν, αναλύοντας στα πάντα βλέπουν ότι όλα είναι σχεδιασμένα και δημιουργημένα, και ότι δεν δημιουργούνται ούτε σχεδιάζονται με εκρήξεις, και ότι για να δημιουργηθούν όλα έτσι, πρέπει κάποιος να υπάρχει και να είναι ζωντανός, και αυτός που υπήρχε και θα υπάρχει πάντα είναι ο Θεός.

Ο Θεός αποκαλύπτει την δύναμη του στην Αγία Γραφή αποκαλύπτει πως δημιουργεί, είναι όλα γραμμένα, το Γένεσις αποκαλύπτει πολλά, αλλά και τα θαύματα αποκαλύπτουν πολλά, εμείς όμως, άγνοια, οι άνθρωποι τα αγνοούν και σκέφτονται φανταστικές καταστάσεις να εξηγήσουν κάτι το οποίο η θεωρία τους είναι χωρίς απόδειξη, ενώ η απόδειξη είναι στο Ευαγγέλιο που φανερώνει ξεκάθαρα ότι δημιουργεί ότι θέλει και ότι μπορεί να κάνει και αλλαγές σε οτιδήποτε υπάρχει, δείτε για παράδειγμα το θαύμα στον γάμο που έκανε το νερό να γίνει κρασί, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο μυαλό για να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι δημιουργός  μπορεί και το αλλάζει όποτε αυτός το θέλει, πρέπει επίσης να αναλύσουμε την ύπαρξη μας, που οι γιατροί έχουν φανερώσει πολλά, αλλά και σε αυτά που είναι γύρω μας η επιστήμη έχει φανερώσει πολλά, και ενώ τα μελετήσαμε όλα, δεν γνωστοποιούμε την αλήθεια αυτή στους γύρω ανθρώπους μας.

Η συνέπεια το να μην ενημερώνουμε σωστά φέρνει συνέπειες στην Σωτηριακή κατάσταση του ανθρώπου, ο Θεός είπε εγώ είμαι η Αλήθεια, και αυτός πάντοτε μας φανέρωνε την Αλήθεια, και πρέπει να αποφασίσουμε τελικά η πιστεύουμε για να σωθούμε, είτε όχι για να μην σωθούμε.

Όταν θα κριθούμε, ο τρόπος σκέψεις τύπου δεν ήξερα, και ότι έτσι θα σωθώ, ξεχάστε το.