Θαύμα: Ο Άγιος Νεκτάριος εγχείρισε τον 9χρονο Ιωάννη!

Μεγάλη η χάρη του!